Side Logo
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
VIP 9
VIP 10
VIP 1
x
Membership Level VIP 1
Daily Rebate (Sport) 0.50%
Daily Rebate (Live Casino) 0.50%
Daily Rebate (Slot Games) 0.20%
Upgrade Bonus (Bonus when Upgrade) -
Birthday Bonus ₱.550
Maximum Withdraw Per day ₱.750,000
24 Hours Special Service -
Exclusive Prizes -
Vacation Tickets -
Advanced membership conditions -
Keep Your Level -
VIP 2
x
Membership Level VIP 2
Daily Rebate (Sport) 0.55%
Daily Rebate (Live Casino) 0.55%
Daily Rebate (Slot Games) 0.25%
Upgrade Bonus (Bonus when Upgrade) ₱.750
Birthday Bonus ₱.750
Maximum Withdraw Per day ₱.900,000
24 Hours Special Service ✔️
Exclusive Prizes -
Vacation Tickets -
Advanced membership conditions Total Deposit
₱.37,500
(Per Day)
Keep Your Level Total Rollover
₱.375,000
(Per Month)
VIP 3
x
Membership Level VIP 3
Daily Rebate (Sport) 0.55%
Daily Rebate (Live Casino) 0.55%
Daily Rebate (Slot Games) 0.30%
Upgrade Bonus (Bonus when Upgrade) ₱.1,000
Birthday Bonus ₱.950
Maximum Withdraw Per day ₱.1,100,000
24 Hours Special Service ✔️
Exclusive Prizes -
Vacation Tickets -
Advanced membership conditions Total Deposit
₱.56,000
(Per Day)
Keep Your Level Total Rollover
₱.560,000
(Per Month)
VIP 4
x
Membership Level VIP 4
Daily Rebate (Sport) 0.65%
Daily Rebate (Live Casino) 0.65%
Daily Rebate (Slot Games) 0.45%
Upgrade Bonus (Bonus when Upgrade) ₱.1,500
Birthday Bonus ₱.1,150
Maximum Withdraw Per day ₱.1,300,000
24 Hours Special Service ✔️
Exclusive Prizes -
Vacation Tickets -
Advanced membership conditions Total Deposit
₱.75,000
(Per Day)
Keep Your Level Total Rollover
₱.750,000
(Per Month)
VIP 5
x
Membership Level VIP 5
Daily Rebate (Sport) 0.70%
Daily Rebate (Live Casino) 0.70%
Daily Rebate (Slot Games) 0.50%
Upgrade Bonus (Bonus when Upgrade) ₱.1,800
Birthday Bonus ₱.1,350
Maximum Withdraw Per day ₱.1,500,000
24 Hours Special Service ✔️
Exclusive Prizes ✔️
Vacation Tickets -
Advanced membership conditions Total Deposit
₱.94,000
(Per Day)
Keep Your Level Total Rollover
₱.940,000
(Per Month)
VIP 6
x
Membership Level VIP 6
Daily Rebate (Sport) 0.75%
Daily Rebate (Live Casino) 0.75%
Daily Rebate (Slot Games) 0.60%
Upgrade Bonus (Bonus when Upgrade) ₱.2,200
Birthday Bonus ₱.1,550
Maximum Withdraw Per day ₱.1,700,000
24 Hours Special Service ✔️
Exclusive Prizes ✔️
Vacation Tickets -
Advanced membership conditions Total Deposit
₱.110,000
(Per Day)
Keep Your Level Total Rollover
₱.1,100,000
(Per Month)
VIP 7
x
Membership Level VIP 7
Daily Rebate (Sport) 0.80%
Daily Rebate (Live Casino) 0.80%
Daily Rebate (Slot Games) 0.70%
Upgrade Bonus (Bonus when Upgrade) ₱.2,600
Birthday Bonus ₱.1,750
Maximum Withdraw Per day ₱.1,900,000
24 Hours Special Service ✔️
Exclusive Prizes ✔️
Vacation Tickets -
Advanced membership conditions Total Deposit
₱.130,000
(Per Day)
Keep Your Level Total Rollover
₱.1,300,000
(Per Month)
VIP 8
x
Membership Level VIP 8
Daily Rebate (Sport) 0.85%
Daily Rebate (Live Casino) 0.85%
Daily Rebate (Slot Games) 0.80%
Upgrade Bonus (Bonus when Upgrade) ₱.3,000
Birthday Bonus ₱.1,950
Maximum Withdraw Per day ₱.2,100,000
24 Hours Special Service ✔️
Exclusive Prizes ✔️
Vacation Tickets ✔️
Advanced membership conditions Total Deposit
₱.150,000
(Per Day)
Keep Your Level Total Rollover
₱.1,500,000
(Per Month)
VIP 9
x
Membership Level VIP 9
Daily Rebate (Sport) 0.90%
Daily Rebate (Live Casino) 0.90%
Daily Rebate (Slot Games) 0.90%
Upgrade Bonus (Bonus when Upgrade) ₱.3,300
Birthday Bonus ₱.2,150
Maximum Withdraw Per day ₱.2,300,000
24 Hours Special Service ✔️
Exclusive Prizes ✔️
Vacation Tickets ✔️
Advanced membership conditions Total Deposit
₱.170,000
(Per Day)
Keep Your Level Total Rollover
₱.1,700,000
(Per Month)
VIP 10
x
Membership Level VIP 10
Daily Rebate (Sport) 1%
Daily Rebate (Live Casino) 1%
Daily Rebate (Slot Games) 1%
Upgrade Bonus (Bonus when Upgrade) Contact Our Customer Service
Birthday Bonus ₱.2,350
Maximum Withdraw Per day ₱.2,500,000
24 Hours Special Service ✔️
Exclusive Prizes ✔️
Vacation Tickets ✔️
Advanced membership conditions Total Deposit
₱.190,000
(Per Day)
Keep Your Level Total Rollover
₱.1,900,000
(Per Month)
1. Dapat tapusin ng miyembro ang lahat ng transaksyon na pinoproseso pa (DEPOSIT) at (WITHDRAW) para ma-upgrade ang level sa susunod na araw
2. Hindi awtomatikong mag-a-upgrade ng level ang Level VIP8, VIP9, at VIP10